کشته شدن دو تن از تظاهر کنند گان یمنی

گزارش های از یمن حاکی از کشته شدن دست کم دو تن از تظاهر کنندگان مخالف دو لت و مجروح شدن ده ها تن دیگر در تیراندازی ماموران امنیتی در چند شهرست .

پیشتر از تیراندازی نیروهای امنیتی بروی هزاران تظاهر کننده در شهر تغز گزارش رسیده بود که تا کنون پنجاه زخمی برجای گذاشته است .