تلاش برای 'ربودن' یک هواپیمای ایتالیایی ناکام ماند

تلاش یک مسافر اهل قزاقستان برای ربودن یک هواپیمای مسافربری شرکت هوایی الیتالیا و هدایت آن به لیبی ناکام مانده است.

گزارش ها حاکیست که این فرد با حمله به یکی از خدمه خواهان تغییر مسیر هواپیما به سمت طرابلس، پایتخت لیبی شده بود که در پی مقاومت خدمه ناکام ماند.

این هواپیما با ۱۳۱ مسافر از پاریس عازم رم بود و هم اکنون در فرودگاه رم به زمین نشسته است.

انگیزه فرد مهاجم روشن نیست. او به پلیس تحویل داده شده است.