قیمت نان در تهران ۲۵ درصد افزایش یافت

مقامات استان تهران قیمت جدید نان های سنگک، بربری، تافتون و لواش را که از امروز در این استان اعمال می شود اعلام کردند.

بر این اساس قیمت نان سنگک از ۴۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان، قیمت نان بربری از ۳۰۰ تومان به ۳۷۵ تومان، قیمت نان تافتون از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان و قیمت نان لواش ۱۰۰ تومان به ۱۲۵ تومان افزایش یافت.

ستاد هدفمندی یارانه ها هفته گذشته اعلام کرده بود که قیمت گندم از کیلویی ۲۵۰ تومان به کیلویی ۳۶۰ تومان افزایش یافته است اما اطمینان داده بود که افزایش قیمت نان "اندک" خواهد بود.

قیمت نان در سایر مناطق ایران از دیروز افزایش یافت.