وزارت خارجه ایران اخراج دیپلمات خود از بحرین را تایید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از اقدام دولت بحرین در اخراج یک دیپلمات ایرانی از آن کشور انتقاد کرده و آن را اقدامی "بدون توجه به واقعیات" دانسته است.

روز گذشته، خبرگزاری دولتی بحرین گزارش کرد که وزارت خارجه آن کشور به دبیردوم سفارت ایران در منامه دستور داده است ظرف هفتاد و دو ساعت، خاک آن کشور را ترک کند.