'تجمع دانش آموزان تهرانی در اعتراض به حوادث بحرین'

به گزارش خبرگزاری فارس گروهی از اعضای گروهی موسوم به "جنبش جهانی دانش آموزی" با تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران نسبت به "کشتار فجیع دانش آموزان بی دفاع بحرینی" اعتراض کرده اند.

این تجمع در ادامه تظاهراتی صورت می گیرد که طی چند هفته اخیر در اعتراض نسبت به برخورد حکومت بحرین با تظاهرات مخالفان از سوی نهادهای مختلف در ایران برگزار شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که تجمع کنندگان نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل را به دفتر این سازمان در تهران تحویل دادند که در آن، از او خواسته شده است تا "فریاد اعتراض میلیونها دانش آموز ایرانی را به گوش جهانیان" برساند.