وزیر خارجه بریتانیا برخورد دولت سوریه با معترضان را محکوم کرد

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی سوریه با تظاهرات مسالمت آمیز و "کشتار" معترضان را به شدت محکوم کرده و از رئیس جمهوری آن کشور خواسته است تا خواست مشروع مردم برای اصلاحات واقعی را برآورده سازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه بریتانیا، آقای هیگ از دولت سوریه خواسته است به حق مردم برای ابراز نظر احترام گذارد و افزوده است: "باید از تظاهرات اعتراضی حفاظت به عمل آید نه اینکه به تظاهرکنندگان حمله شود."

وی افزوده است که ثبات سیاسی سوریه نه تنها برای مردم آن کشور بلکه برای تمامی منطقه اهمیت دارد اما دستیابی به چنین ثباتی مستلزم "اصلاحات جدی است که در پاسخ به خواست مشروع تظاهرکنندگان به شکلی واقعی و به سرعت به اجرا در آید."

ویلیام هیگ گفته است بریتانیا مصمم است از طریق شورای امنیت سازمان ملل، این پیام قاطعانه را به مقامات سوریه ارسال کند که جامعه جهانی رفتار آنان را زیر نظر دارد و همچنین، در صدد است با هماهنگی با سایر اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، اقدامات بعدی در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد.