مذاکرات ایران و همسایگان برای برقراری 'روادید شامگن'

شهباز یزدانی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ایران، گفته است که مذاکراتی برای ایجاد "روادید شامگن" بین ایران، عراق، ترکیه و سوریه در جریان است و انتظار می رود این طرح از سال آینده عملیاتی شود.

آقای یزدانی یادآور شده است که در حال حاضر، روادید سفر بین ایران با سوریه و ترکیه لغو شده است و مذاکرات برای ایجاد روادید شنگن بین این سه کشور و عراق از سال گذشته در دستور کار بوده است.

در سال 1985، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی جلسه ای در نزدیکی شهر شنگن، در لوکزامبورگ، معاهده ای را امضا کردند که بر اساس آن، دریافت روادید ورود به هر یک از کشورهای امضا کننده این معاهده به دارنده روادید اجازه می دهد به تمامی کشورهای عضو این معاهده سفر کند.

در حال حاضر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا و جمهوری ایرلند معاهده شنگن راجع به روادید اتباع کشورهای غیر عضو اتحادیه را امضا کرده اند.

نام شامگن، که کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه برای نظام روادیدی خود برگزیده اند، بر اساس کنار هم نهادن واژه شام به معنای سوریه کهن و پسوند "گن" به عنوان یاد آور منطقه ویزایی اتحادیه اروپا – شینگن- توسط مقامات ترکیه ساخته شده است.