طرح اتهام زمین‌خواری علیه 'مسئولان دولت اصلاحات'

حسین اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران "مسئولان بلندپایه دولت های گذشته، به خصوص دولت اصلاحات" را، بدون ذکر نام آنها، به زمین‌خواری متهم کرد.

او در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: "بعضی افراد ذی نفوذ در دولت اصلاحات با نفوذ و البته با هدایت تعدادی از مسئولان پشت پرده، زمین های مرغوبی را به خصوص در اطراف تهران تصاحب کرده و سپس با عنوان مصارف و کاربری های دیگری فروخته اند و با پول های میلیاردی حاصل از فروش این زمین ها، در خارج از کشور، از جمله در دوبی در حال تفریح هستند".

او گفت که تا زمان صدور حکم از سوی دادگاه، نمی تواند نام متهمان این پرونده ها را اعلام کند.

آقای اسلامی گفت که آمار زمین خواری در دولت محمود احمدی نژاد "کاهش چشمگیر" داشته است.

این در حالی است که مقامات قضایی ایران اخیرا بر لزوم مبارزه با زمین خواری "پیچیده و تشکیلاتی" از درون حکومت تأکید کرده بودند.