جنگ شدید در مصراته

مخالفان مسلح سرهنگ معمر قذافی، رهبر لیبی در شهر مصراته درگیر نبردهای شدیدی با نیروهای دولتی هستند.

نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی منطقه شرق بندر مصراته را هدف حملات موشکی قرار می دهند.

در این منطقه صدها نفر در انتظار خروج از لیبی هستند.

نبردهای سنگین سبب متوقف ماندن یک کشتی سازمان بین المللی مهاجرت شده است که می خواست صدها نفر را که اکثرا کارگران مهاجر هستند از این بندر خارج کند.

نیروهای دولتی بعد از یک وقفه کوتاه گلوله باران شهر مصراته را از حومه این بندر از سر گرفته اند.