دادگاه رسیدگی به اتهامات وزیر کشور سابق مصر آغاز شد

اولین جلسه دادگاه ژنرال حبیب العدلی، وزیر کشور سابق مصر به اتهام نقش داشتن در کشتار صدها نفر از معترضین در جریان قیام مردمی در این کشور برگزار شد.

جلسه دادگاه شاهد صحنه‌های بحث و جدل شدید در هنگام قرائت اتهام‌های آقای عدلی و شش نفر از مشاوران سابق او بود. آنها تمام اتهامات علیه خود را رد کردند.

خانواده‌های قربانیان اعتراض‌ها خواهان در نظر گرفتن اشد مجازات برای وزیر کشور سابق مصر و همکاران او شده‌اند.

ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد تا ماه آینده میلادی به تعویق افتاد.

آقای عدلی یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های نزدیک به حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر بود.