مجلس ایران کلیات بودجه سال ۱۳۹۰ را تصویب کرد

با رای موافق ۱۴۹ نماینده مجلس شورای اسلامی، کلیات بودجه ۵۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت ایران در سال ۱۳۹۰ تصویب شد.

از ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه بررسی کلیات بودجه، ۶۱ نماینده مخالف تصویب کلیات بودجه بود و ۹ نفر رای ممتنع دادند.

این اولین بودجه از پنجمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ایران است.

بودجه سال ۱۳۹۰ با هفتاد و پنج روز تاخیر در اسفند ماه به مجلس ارائه شد و مجلس بررسی و تصویب آن را به سال جدید موکول کرد.

مخالفان، این بودجه آن را به هم ریخته خواندند و خواستار بازنویسی آن شدند.