قطار مغناطیسی تهران - مشهد در انتظار تضمین دولت ایران

حسین بهروزی فر، مدیر اجرایی طرح‌ قطار مغناطیسی تهران – مشهد می گوید که اجرای این طرح منوط به ارائه تضمین دولت ایران به سرمایه‌گذار خارجی ‌است.

او گفته است که دولت ایران باید تضمین‌های لازم را به سرمایه‌گذاری خارجی بدهد.

در صورتی که این قطار در ایران راه اندازی شود، مسیر ۸۶۰ کیلومتری تهران – مشهد را در دو ساعت و نیم طی می کند.

آقای بهروزی فر گفته است که مذاکره برای تامین اعتبار راه اندازی این قطار، با سازمان‌های داخلی ادامه دارد.

دولت ایران از حدود سه سال پیش وعده کرده بود که با راه اندازی قطار مغناطیسی تهران – مشهد، زمان سفر به این شهر مقدس شیعیان را کاهش می دهد.

عمده ترین مانع بر سر راه اندازی این قطار تاکنون تحریم های بین المللی و ناتوانی دولت ایران در جذب سرمایه گذار خارجی و تضمین امنیت آن بوده است.