بازرسان سازمان ملل از لیبی دیدار می کنند

یک گروه از بازرسان بین المللی روز چهارشنبه وارد طرابلس می شوند تا درباره اتهام بروز موارد نقض جدی حقوق بشر در جنگ داخلی این کشور تحقیق کنند.

این گروه سه نفر درباره عملکرد تمام طرفین درگیری از جمله نیروهای سرهنگ قذافی، مخالفان مسلح و نیروهای ناتو تحقیق خواهند کرد.

این در حالیست که درگیری های در شهر تحت محاصره مصراته واقع در غرب لیبی همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش ها نیروهای حکومتی همچنان به بمباران این شهر ادامه داده اند.

دولت لیبی نیروهای ناتو را متهم کرده که با بمباران اهداف غیرنظامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

مخالفان نیز نیروهای دولتی را به کشتار غیرنظامیان متهم کرده اند.