تمدید بازداشت دو پسر رهبر سابق مصر

دادستان کل مصر قرار بازداشت دو پسر حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق این کشور، را ۱۵ روز دیگر تمدید کرده است.

جمال و علاء مبارک به اتهام سو استفاده از قدرت و فساد مالی دستگیر شده اند و روز سه شنبه از آنها بازجویی شد.

دادستان کل مصر پیش از این، حکم انتقال حسنی مبارک از بندر شرم الشیخ به یک بیمارستان نظامی در حومه قاهره را صادر کرده بود.

دو پسر حسنی مبارک در قاهره در بازداشت بسر می برند.