اوباما خواهان افزایش تولید نفت در جهان شد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت از جمله عربستان سعودی خواسته است که با افزایش میزان تولید، به کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی کمک کنند.

او در چند مصاحبه تلویزیونی با شبکه های محلی آمریکا از رایزنی های دولتش در این رابطه خبر داد.

باراک اوباما گفت که تولیدکنندگان عمده نفت نیز متوجه اند که اگر افزایش قیمت نفت خام به اقتصاد آمریکا ضرر بزند، آنها نیز ضرر خواهند کرد.

طی هفته های گذشته، سیر صعودی بهای نفت خام در بازارهای جهانی به افزایش چشمگیر بهای بنزین در آمریکا منجر شده است.