نقد مستند 'ظهور بسیار نزدیک است' در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری ایسنا، نهاد رهبری جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران جلسه ای را با حضور "اساتید پژوهشکده مهدویت، مدیر مسئول نشریه مشرق موعود و سردبیران فصلنامه انتظار و ماهنامه امان" برای نقد و بررسی مستند "ظهور بسیار نزدیک است" برگزار کرده است.

این مستند، که به صورت سی دی و از طریق سایت های اینترنتی توزیع شده، با استناد به برخی منابع مربوط به ظهور امام دوازدهم شیعیان، مشخصات زمان ظهور و خصوصیات شخصیت های پیش بینی شده در این منابع را با شرایط حاضر و افراد معاصر مقایسه کرده و محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای را دو تن از شخصیت های پیش بینی شده در این منابع قلمداد می کند.

به گزارش ایسنا، سخنرانان در جلسه دانشگاه تهران، با انتقاد از "مستند ظهور بسیار نزدیک است"، تعیین زمان ظهور و بهره برداری از علائم ظهور برای شبیه سازی شخصیت های پیش بینی شده با افراد معاصر را مردود و حتی حرام دانسته اند.

در این گزارش به نقل از رئیس پژوهشکده مهدویت آمده است: "این سی دی در راستای فرقه گرایی است و زمینه را برای ایجاد فرقه جدیدی مهیا می کند هر چند که سازندگان آن شاید چنین هدفی نداشته باشند."