اعتراض فرانسه به خشونت ارتش سوریه علیه تظاهرکنندگان

وزارت امور خارجه فرانسه با احضار سفیر سوریه در پاریس، ناخرسندی خود از نحوه برخورد حکومت سوریه با تظاهرات مسالمت آمیز سیاسی در آن کشور را به آگاهی او رسانده است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، یک مقام این وزارت خانه تشدید سرکوب معترضان توسط ارتش سوریه را بار دیگر محکوم کرد و از مقامات سوریه خواست تا تمامی زندانیان سیاسی را فورا آزاد کنند.

دولت فرانسه گفته است که از اقدام بین المللی، از جمله از سوی اتحادیه اروپا، برای وادار ساختن حکومت سوریه به رعایت حق آزادی بیان و اجتماعات مردم آن کشور حمایت می کند.