آلمان هم خواستار تحریم مقامات ارشد سوریه شد

در پی حمایت چند کشور غربی از وارد کردن فشار بر حکومت سوریه به دلیل برخورد خشونت آمیز با اعتراضات مردم، دولت آلمان هم خواستار وضع تحریم های بین المللی علیه مقامات ارشد سوریه شده است.

تا کنون، آمریکا در واکنش به حوادث اخیر در سوریه، گفته است تحریم های جدیدی را علیه رهبری آن کشور به اجرا می گذارد و بریتانیا، فرانسه و ایتالیا نیز حمایت خود را از اقدام مشابه از سوی اتحادیه اروپا اعلام داشته است.

سوریه از چند سال پیش هدف تحریم های تجاری ایالات متحده قرار داشته است و به همین دلیل، تشدید این تحریم ها احتمالا باعث نگرانی رهبران آن کشور نمی شود در حالیکه تصمیم احتمالی بیست و هفت کشور عضو اتحادیه در همین زمینه می تواند فشار قابل توجهی را بر مقامات سوری وارد سازد.

قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعاتی دیگر برای بررسی تحولات اخیر سوریه، به خصوص اعزام واحدهای پیاده و زرهی ارتش آن کشور برای سرکوب تظاهرکنندگان، تشکیل جلسه دهد.