افزایش هزینه صدور گذرنامه و عوارض خروج از ایران

مجلس ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ این کشور، هزینه صدور گذرنامه شهروندان ایرانی را ۲۰ درصد افزایش داده است.

بر این اساس، تعرفه صدور گذرنامه برای ایرانیان زیر هجده سال پنجاه درصد افراد بزرگسال تعیین شده است.

مطابق تصمیم نمایندگان مجلس ایران، عوارض خروج از این کشور هم ده درصد افزایش یافته است.

سفرهای زیارتی حج عمره و عتبات از این افزایش مستثنی است و افرادی هم که پیش از این از پرداخت عوارض خروج معاف بودند، همچنان از پرداخت این عوارض معاف هستند.

مجلس ایران در حال حاضر مشغول بررسی لایحه بودجه سال جاری است که بیش از یک ماه از شروع آن می گذرد.

دولت محمود احمدی نژاد در اقدامی که در تاریخ بودجه نویسی ایران کم سابقه توصیف شده، لایحه بودجه امسال را با تاخیری چهار ماهه و در آخرین روزهای سال گذشته خورشیدی تحویل مجلس این کشور داد.

مجلس شورای اسلامی به دلیل در پیش بودن تعطیلات نوروزی و کمبود وقت، بررسی لایحه بودجه را یک ماه پس از شروع سال نو آغاز کرده است.