اقتصاد بریتانیا به مرحله رشد بازگشت

سکه و رسید حق نشر عکس PA
Image caption اقتصاد بریتانیا به خصوص در بخش های تولید و خدمات عملکرد خوبی داشت

ارقام رسمی نشان می دهد که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه نخست سال نیم درصد رشد کرد که از خطر رکود مجدد می کاهد.

وزیر دارایی بریتانیا از این رشد که در پی انقباضی نیم درصدی در پایان سال 2010 روی می دهد استقبال کرد.

اما حزب کارگر بریتانیا گفت که اقتصاد روند صعودی ندارد و اینکه روند بهبود "خفه" شده است.

دفتر آمار ملی بریتانیا گفت که بخش های تولید و خدمات عملکرد خوبی داشته اند اما تولید بخش عمران به شدت افت کرده است.

جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا گفت: "خبر خوبی است که اقتصاد بریتانیا دارد رشد می کند. به خصوص اینکه بخش تولید با قوت زیاد درحال رشد است، درحالی که در سال های اخیر چنین اقتصاد نامتعادلی داشتیم، و بخش تولید خیلی عملکرد خوبی نداشت."

او گفت: "از زمان سال نو اشتغال ایجاد شده است و استقراض دولت کاهش یافته است."

اِد بالز وزیر دارایی سایه در حزب کارگر گفت: "اگر جورج آزبورن فکر می کند که رشد صفر (درصدی) طی شش ماه خبر خوبی است و نشانه بازگشت به مسیر بهبود در آن صورت معلوم می شود که او بیشتر از آنکه من می ترسیدم از واقعیات بی خبر است."

دیوید کرن، کارشناس ارشد اقتصادی در اتاق بازرگانی بریتانیا گفت: "این ارقام ضد و نقیض بود و خیلی پایین تر از پیشبینی دفتر مسئولیت بودجه که آن را 0.8 درصد در این سه ماهه پیشبینی کرده بود."

رشد در بخش تولید 1.1 درصد و به اندازه سه ماهه قبلی بود.

با این حال بخش عمران - که یکی از آسیب دیده ترین بخش ها در سه ماهه پایانی 2010 بود - 4.7 درصد افت کرد.

مطالب مرتبط