ایران از توافق جنبش فتح و حماس حمایت کرد

در پی اعلام توافق بین دو گروه فلسطینی فتح و حماس، وزیر خارجه ایران این توافق را "گام مثبت و مبارکی در جهت تحقق اهداف تاریخی" مردم فلسطین توصیف کرده و از آن حمایت به عمل آورده است.

در ماه ژوئن سال 2006 شبه نظامیان جنبش حماس در پی چند ماه درگیری مسلحانه، ماموران تشکیلات خودگردان فلسطینی، به رهبری جنبش فتح، را از نوار غزه اخراج کردند و بر این بخش از سرزمین های فلسطینی مسلط شدند در حالیکه سرزمین های فلسطینی واقع در کرانه باختری رود اردن در اختیار تشکیلات خودگردان باقی ماند.

توافق اخیر با تلاش دولت مصر برای میانجیگری به دست آمده است که از زمان زمامداری حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور آغاز شده بود و اخیرا به نتیجه رسید.

به گزارش رادیو دولتی ایران، وزیر خارجه ایران این توافق را نخستین دستاورد مردم مصر "پس از تحولات" آن کشور دانست و از دولت مصر در این خصوص قدردانی به عمل آورد.