شهر کراچی بازهم هدف بمب گذاری قرار گرفت

برای سومین بار طی دو روز گذشته، شهر کراچی، در جنوب پاکستان، شاهد انفجار بمب بوده که تعدادی زخمی، و براساس برخی گزارش ها، دست کم دو کشته برجای گذاشته است.

مهمترین تاسیسات نیروی دریایی پاکستان در بندر کراچی واقع شده و این بمب در مسیر یک اتوبوس حامل نفرات نیروی دریایی منفجر شد.

شهر کراچی در گذشته هم هدف حملات گروه های تندرو اسلامگرا قرار گرفته است.