هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی در هیات امنای دانشگاه آزاد

اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و حمید میرزاده به عنوان اعضای پیشنهادی هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی ایران برای عضویت در هیات امنای این دانشگاه انتخاب شدند.

آقایان رفسنجانی و خمینی عضو هیات موسس و حمید میرزاده دبیر این هیات هستند و این تصمیم در جلسه هیات موسس که چهارشنبه شب به ریاست آقای رفسنجانی برگزار شد گرفته شده است.

بر اساس اساسنامه جدید دانشگاه آزاد، هیات امنای این دانشگاه را وزرای علوم و بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، سه نفر به انتخاب هیات موسس و سه نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می دهند.

فرهاد دانشجو، فریدون عزیزی و بهمن یزدی سه عضو پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و با معرفی سه نماینده هیات موسس، ترکیب هیات امنای دانشگاه آزاد کامل می شود.