مصر گذرگاه مرزی با غزه را بازگشایی می کند

وزیر خارجه مصر گفته است که این کشور ظرف ده روز آینده گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه را به صورت دایم بازگشایی می کند تا از فشار ناشی از محاصره اقتصادی اسرائیل بر ساکنان این بخش از سرزمین های فلسطینی کاسته شود.

این مقام مصری تصمیم دولت سابق این کشور در بسته نگه داشتن گذرگاه رفح را حمایت از سیاست اسرائیل در محاصره اقتصادی نوار غزه دانسته و آن را شرم آور توصیف کرده است.

در حالیکه فرودگاه غزه تخریب شده و نیروی دریایی اسرائیل کنترل سواحل نوار غزه را در دست دارد، گذرگاه رفح تنها راه ارتباطی نوار غزه با جهان خارج است که از خاک اسرائیل عبور نمی کند.

در زمان خروج نیروهای اسرائیلی و برچیدن شهرک های یهودی نشین در نوار غزه در سال 2005، مصر موافقت کرد گذرگاه رفح با حضور ماموران تشکیلات خودگردان فلسطینی و ناظران اتحادیه اروپا به روی رفت و آمد ساکنان غزه باز باشد.

پس از تسلط حماس بر نوار غزه و اخراج ماموران خودگردان و خروج ناظران اتحادیه اروپا از این بخش از سرزمین های فلسطینی، دولت مصر این گذرگاه مرزی را بست و تنها به طور موردی به بازگشایی آن مبادرت کرده است.