نان فانتزی هم در ایران گران شد

جواد کرمی، رئیس اتحادیه نان فانتزی تهران از افزایش ۲۵ درصدی قیمت انواع نان فانتزی در ایران خبر داده است.

او گفت قیمت نان باگت از ۴۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان، نان ساندویچی از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان و نان همبرگری از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

به گفته آقای کرمی، نان بربری فانتزی بدون افزایش قیمت، به همان قیمت ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

پیشتر قیمت نان سنگک از ۴۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان، قیمت نان بربری از ۳۰۰ تومان به ۳۷۵ تومان، قیمت نان تافتون از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان و قیمت نان لواش ۱۰۰ تومان به ۱۲۵ تومان افزایش یافته بود.

ستاد هدفمندی یارانه ها هفته گذشته اعلام کرده بود که قیمت گندم از کیلویی ۲۵۰ تومان به کیلویی ۳۶۰ تومان افزایش یافته است، اما اطمینان داده بود که افزایش قیمت نان "اندک" خواهد بود.

مطالب مرتبط