مصباح یزدی: مخالفت با ولایت فقیه شرک به خداست

محمدتقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری در ایران، مخالفت با ولایت فقیه را "مخالفت با ائمه" و در حد "شرک بالله" دانست.

آقای مصباح یزدی در ملاقات با تعدادی از اعضای سپاه پاسداران گفت: "دین را باید از علما و فقها یاد گرفت نه از مرتاض و جن گیر به استناد این که آنها کارهایی انجام می دهند که دیگران از انجام آن عاجزند."

او گفت: "هر چند مردم نسبت به امامان عصر خود وفادار نبودند و حتی گاه با آنها به دشمنی پرداختند، اما اراده الهی بر این است که امام دوازدهم وقتی ظهور کند که جهان ظرفیت استفاده از او را داشته باشد."

آقای مصباح یزدی به حضور افرادی در زمان حضور امامان شیعه اشاره کرد که وقتی برخی از مردم به امام دسترسی نداشتند، ائمه آنها را به عنوان نائب خود معرفی می کردند و افزود ولی فقیه همان نائب امامان شیعه است. است.