انفجار در کافه مراکش از 'فاصله دور' انجام شد

وزیر کشور مراکش گفته است انفجار روز پنجشنبه در کافه ای در مرکز پایتخت توسط یک دستگاه کنترل از راه دور صورت گرفته است.

پیش تر احتمال می رفت که این حادثه توسط یک بمبگذار انتحاری انجام شده باشد.

اما طیب الشرقاوی روز جمعه به نمایندگان مجلس مراکش در رباط گفت که این بمب از فاصله دور منفجر شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور مراکش گفت که این بمب حاوی ترکیباتی همچون نیترات آمونیوم و نیز میخ و سوزن بوده است.

در اثر این حادثه دستکم پانزده نفر کشته شدند.

وزیر کشور فرانسه گفته است که حداقل شش نفر از کشته شدگان فرانسوی بوده اند.

سفرنامه نویس بریتانیایی، پیتر موس، دو کانادایی، یک اسرائیلی، یک هلندی و دو مراکشی جزء قربانیان بودند.