دعوت واتیکان از موگابه برای شرکت در یک مراسم رسمی

واتیکان از رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه برای شرکت در مراسم قدیس خواندن ژان پل دوم، پاپ فقید دعوت کرده است.

نام آقای موگابه، که به نقض گسترده حقوق بشر متهم است، در میان 22 رهبر کشورهای جهان قرار دارد که در این مراسم شرکت می کنند.

آقای موگابه که کاتولیک است، پیش تر هم با نادیده گرفتن منع سفرش به اتحادیه اروپا، دو بار به واتیکان سفر کرده است.

سخنگوی واتیکان گفته است که از آنجا که واتیکان با زیمبابوه روابط کامل دیپلماتیک دارد، دلیلی برای پنهانکاری در مورد سفر آقای موگابه وجود ندارد.