نجات کشتی ایرانی از دست دزدان دریایی

نیروی دریایی ایران خبر داده که یک کشتی ایرانی را که در سواحل پاکستان مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود، نجات داده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران نوشته که ناوگروه نیروی دریایی ارتش این کشور با آتش به موقع و دقیق، کشتی zarsan را که در 30 مایلی جنوب ساحل شهر کراچی پاکستان مورد حمله دو فروند قایق تندروی مسلح دزدان دریایی قرار گرفته بود، نجات داد.

توضیحی در باره مقصد این کشتی فله بر و محموله آن داده نشده است.

به نوشته خبرگزاری دانشجویان، این ششمین بار در سال جدید خورشیدی است که نیروی دریایی ارتش ایران با دزدان دریایی مقابله کرده است و "در تمامی این موارد موفقیت حاصل شده است."