مجلس ایران: افزایش قیمت امسال حد اکثر ۲۰ درصد

نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی لایحه بودجه، پیشنهادی را تصویب کردند که بر اساس آن دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و کالاهای یارانه‌ای را برای سال جاری بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.

این پیشنهاد روز شنبه ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) با موافقت ۱۶۴ نماینده از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن مجلس، و با وجود مخالفت نماینده دولت تصویب شد.

محمد دهقان، مطرح کننده این پیشنهاد گفت که در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بعضی قیمت ها، از جمله قیمت برق کشاورزان، با "شیب تند" افزایش پیدا کرده که قابل تحمل نیست.

دولت ایران در لایحه پیشنهادی بودجه امسال، در آمد خود از هدفمند کردن یارانه ها را ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که به عقیده گروهی از نمایندگان مجلس، به معنای افزایش دو برابری قیمت های فعلی بود.