وزیر ارشاد ایران: رسانه‌ها باید تذکر رهبری را رعایت کنند

محمد حسینی، وزیر ارشاد ایران گفته است که رسانه های این کشور باید تذکر آیت الله خامنه‌ای مبنی بر خودداری از "القای وجود اختلاف بین مسئولان" را رعایت کنند.

او گفت که اقدام خبرگزاری دولتی ایران در انتشار بخشی از سخنرانی هفته گذشته آیت الله خامنه ای پیش از انتشار آن توسط دفتر رهبری توجیه پذیر نیست.

خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، در پی انتقاد دفتر آیت الله خامنه ای، ضمن تأکید بر بی سابقه نبودن این کار، از انتشار این خبر "عذرخواهی" کرده و گفته بود که دیگر این روش را به کار نخواهد گرفت.

آقای حسینی هم گفته است: "به فرض که این امر در گذشته نیز سابقه داشته، این نحوه انعکاس سخنان رهبری توسط ایرنا را درست نمی دانم".