پیروزی حقوقی شرکت‌های سیگارسازی بر بیمارستان‌ها در آمریکا

شش شرکت بزرگ تولید سیگار در آمریکا در یک نبرد حقوقی با گروهی از بیمارستان‌ها که خواهان دریافت غرامت به دلیل معالجه بیماران سیگاری بودند، پیروز شدند.

تعدادی از بیمارستان های ایالت میسوری ادعا کرده بودند که شرکت های سیگارسازی کالاهایی ارائه می دهند که غیرضروری و خطرناک است.

آنها خواهان بازپرداخت هزینه معالجه بیماران سیگاری شده بودند که بیمه نداشتند و هزینه های بیمارستان را نپرداخته بودند.

اما یکی از وکلای شرکت های سیگارسازی در دادگاه گفت که بیمارستان ها نه تنها از سیگاری بودن مردم ضرر نمی کنند، بلکه در مجموع از این عادت بد بیماران خود سود می برند.

دادگاه این استدلال را پذیرفت و به نفع شرکت های سیگارسازی رأی داد.