تبادل آتش بین تایلند و کامبوج ادامه دارد

نبرد بین نیروهای تایلند و کامبوج به رغم آتش بس جدیدی که در هفته گذشته اعلام شد، برای نهمین روز متوالی ادامه دارد.

مقامات دو کشور گفته اند درگیری های تازه در نزدیکی معبد "تا کرابی" یکی از سه معبد قدیمی هندوها در منطقه مورد مناقشه دو کشور صورت گرفته است.

براساس گزارش ها تاکنون شانزده نفر در جریان درگیری های مرزی اخیر بین دو کشور کشته شده اند.

این در حالی است که نبردهای اخیر باعث شده که دهها هزار نفر از ترس خشونت ها، خانه هایشان را ترک کنند.

دور تازه درگیری از روز ۲۲ آوریل در اطراف معبد "تا کرابی" و "تا موئان" آغاز شد، سپس دامنه آن به بالای تپه و به معبد "پریه ویهیر" نیز رسید.

از زمانی که کامبوج در سال ۲۰۰۸ موفق شد عنوان "میراث جهانی" را برای معبد "پریه ویهیر" به دست آورد، تنش ها در منطقه افزایش یافته است.