یک ملیون نفر به جمعیت ایران اضافه شد

سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که سال گذشته یک میلیون نفر به جمعیت این کشور اضافه شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۱۳۸۹ یک میلیون و ۳۶۸ هزار و ۴۴۱ نفر در ایران به دنیا آمده اند.

بر اساس این آمار ۷۰۰ هزار و ۷۰ نفر از این افراد دختر و ۶۶۸ هزار و ۳۳۷ نفر از آن ها پسر بوده اند.

پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران، جمعیت کنونی ایران را ۷۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۰۰ نفر اعلام کرده است.