یکی از پسران سرهنگ قذافی در بمباران طرابلس کشته شد

سیف العرب قذافی، پسر رهبر لیبی در بمباران طرابلس به وسیله هواپیماهای ناتو کشته شده است.

گفته می شود چند نفر از نوه های سرهنگ قذافی نیز در این بمباران کشته شده اند.

بر اساس گزارش های ارسال شده، معمر قذافی و همسرش نیز در ساختمان بمباران شده حضور داشتند ولی به آنها آسیبی نرسیده است.