پیدا شدن جعبه سیاه ایرفرانس که در سال 2009 سقوط کرد

مقامات فرانسوی می گویند که یکی از دو جعبه سیاه یک هواپیمای متعلق به شرکت ایر فرانس را که در سال 2009 سقوط کرده بود پیدا کرده‌اند.

هفته پیش مقامات فرانسوی گفتند که بخشی از جعبه سیاه را پیدا کرده اند اما افزودند که این بخش از جعبه سیاه حاوی اطلاعاتی نبوده است.

این هواپیما پس از برخواستن از فرودگاه ریو دو ژانیرو به مقصد پاریس در آبهای اقیانوس اطلس سقوط کرد.

بر اثر این حادثه تمام دویست و بیست و هشت سرنشین این هواپیما جان باختند.