برکناری مدیر فنی تیم فرانسه به خاطر طرح سهمیه بندی نژادی

فدراسیون فوتبال فرانسه اعلام کرد فرانسوا بلاکار، مدیر فنی تیم ملی فوتبال این کشور را به خاطر پیشنهاد سهمیه بندی نژادی بازیکنان برکنار کرده است.

این برکناری موقت به تصمیم رئیس فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش فرانسه انجام شده تا درباره اتهام های وارد شده به مدیرفنی تیم ملی تحقیق شود.

آقای بلاکار متهم است که خواهان محدود کردن سهمیه بازیکنان عرب تبار و آفریقایی تبار در مدارس فوتبال و مراکز آموزشی میزان سی درصد است.

تحقیق درباره این سخنان پس از آن آغاز شد که وبسایت فرانسوی مدیاپارت متن مذاکرات جلسه مسوولان فوتبال را منتشر کرد.