صدها هزار کوبایی از سیاست های اقتصادی باز دولت حمایت کردند

صدها هزار کوبایی با شرکت در تظاهرات روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف این کشور از تغییرات اقتصادی جدید حمایت کردند.

ماه گذشته رائول کاسترو سیاست های جدیدی را اعلام کرد که به مردم کوبا اجازه خرید و فروش ملک را می دهد و زمینه ایجاد کارگاه های کوچک تجاری و استخدام کارگر را فراهم می کند.

مقام های کوبایی تاکید دارند که این تغییرات به معنای بازگشت سرمایه داری نیست.

خبرنگار ما در هاوانا می گوید این تظاهرات با برنامه ریزی کامل و به منظور نشان دادن ادامه حمایت مردمی از انقلاب سوسیالیستی 1959 انجام شد.