تانک های سوریه بسوی تظاهرکنندگان 'شلیک' کردند

ساکنان شهر درعا، مرکز ناآرامی های سوریه، می گویند سربازان و تانک های ارتش بسوی معترضان شلیک کرده و عده ای تظاهرکنندگان دستگیر شده اند.

وبسایت های مخالفان تصویر فردی را نشان می دهد که می گوید سرباز است و بدلیل خودداری از اجرای فرمان آتش بسوی غیرنظامیان معترض مجبور به فرار از ارتش شده است.

فعالان سوریه می گویند طی شش هفته ای که از تظاهرات ضد حکومتی می گذرد حدود ۶۰۰ نفر کشته شده اند.

دستکم ۶۶ نفر تنها در روز جمعه کشته شدند. بیشتر قربانیان در درعا بوده اند.

به گفته مخالفان، روز شنبه نیز شش نفر دیگر در جریان هجوم ارتش به مسجدی که تبدیل به مرکز معترضان در این شهر شده بود، کشته شدند.

تلویزیون دولت سوریه می گوید "تروریستهای مسلح" در شهرهای مختلف این کشور به نیروهای امنیتی حمله کرده اند.

دولت بشار اسد این ناآرامی ها را به "عوامل خارجی" نسبت می دهد و می گوید تاکنون ۸۰ نیروی امنیتی کشته شده اند.