'جلسه هیات دولت به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل می شود'

محمد حسن صالحی‌مرام، معاون ارتباطات واطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد که جلسه امروز( یک شنبه ۱۱ اردیبهشت )هیئت دولت به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل می‌شود.

قرار است در این جلسه گزارش دستگاه های اجرایی در موضوعات مختلف با حضور رئیس جمهوری، معاونان وی و وزرا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.