۵ میلیون تومان وام ازدواج برای هر زوج ایرانی

بانک مرکزی افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر (پنج میلیون تومان برای هر زوج ایرانی) را ابلاغ کرد.

بر این اساس بانک مرکزی از مدیران عامل بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی، مسکن، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران و شرکت دولتی پست بانک خواسته است به هر یک از متقاضیانی که در سال جاری (۱۳۹۰)موفق به دریافت وام ازدواج می شوند (بدون در نظر گرفتن تاریخ ثبت نام) با اعمال سقف جدید وام دهند.