وزیر اطلاعات در جلسه هیات دولت 'غایب' بود

جلسه عصر امروز هیات دولت با حضور رئیس جمهوری و با غیبت حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات برگزار شد.

به گزارش خبرآنلاین، اگرچه رئیس​جمهور پس از یک هفته غیبت، امروز ریاست جلسه هیات دولت را بر عهده داشت ، اما وزیر اطلاعات در این جلسه حضور نداشت.

علت غیبت حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات مشخص نیست.