'حل مشکل بیکاری به سخن ممکن نیست'

در بیانیه ای که به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران منتشر شده، آمده است" بیکاری پدیده ای چند وجهی است و حل مشکل بیکاری به سخن و فوریت ممکن نیست."

در بخش دیگری از این بیانیه که از سوی ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر منتشر شده است، با تشکر از اقدامات مجلس در برنامه پنجم توسعه که از اعتراض ها صنفی حمایت کرده است، درخواست شده تا دولت و کارفرما از دخالت در تشکل های کارگری پرهیز کنند. همچنین در یکی از بندهای این بیانیه عنوان شده که قانون کار فعلی مورد حمایت کارگران است و "هر تغییری در آن تنها در چهارچوب افزایش حمایت از نیروی کار قابل قبول است.هیچ مشکل و خدشه به آن را پذیرا نیستند."

در ادامه این بیانیه از دولت خواسته شده تا تعهد بیست و چند هزار میلیارد تومانی معوق خود را در مورد تامین اجتماعی عملی کند.

در بند دیگری از این بیانیه با انتقاد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و پیامدهای آن، کارگران خواستار توقف اقداات افراطی در افزایش بهای حامل های انرژی آب و برق شده اند.