وزیر علوم 'شاخص‌های غربی' را در دانشگاه‌های ایران قبول ندارد

کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران گفته است که "کشورهای غربی قصد دارند آرمان قلابی به ما دیکته کنند."

او گفته است که "ما جهانی شدن را قبول داریم، ولی جهانی شدن با شاخص‌های کشورهای غربی را نمی‌پذیریم."

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اضافه کرده است: "غرب قصد دارد آرمان قلابی برای ما دیکته کند، در حالی که می‌توانیم شاخص‌ها را بر اساس آموزه‌های دینی خود تعیین و بعد دانشگاه‌های کشور را رتبه‌بندی کنیم."