مرزهای آلمان و اتریش امروز به روی کارگران اروپای شرقی باز می‌شود

آلمان و اتریش امروز مرزهایشان را به روی کارگران کشورهای اروپای شرقی که در سال ۲۰۰۴ میلادی به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند، باز می‌کنند.

این کشورها از بیم هجوم نیروی کار، در زمان پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا، برای ۷ سال بازار کارشان را به روی آنها بسته بودند.

انتظار می‌رود بیشتر افرادی که در جستجوی فرصت‌های شغلی هستند، به آلمان که اقتصادش در حال رشد است، بروند.

پیش‌بینی شده است که سالانه تا ۴۰۰ هزار نفر که بیشترشان شهروندان لهستان هستند، در آلمان به دنبال شغل باشند.