کارگران نپال به خیابان‌ها آمدند

ده‌ها هزار نفر برای بزرگداشت روز جهانی کارگر در خیابان‌های کاتماندو، پایتخت نپال، حاضر شده‌اند. آنها خواهان رعایت بهتر حقوقشان از طرف دولت شده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی که پرچم‌هایی قرمزرنگ در دست داشتند، خواهان تامین امنیت اجتماعی بیشتر از طرف دولت نپال شدند.

از زمان پایان جنگ داخلی در نپال در سال ۲۰۰۶ میلادی، زندگی مردم عادی این کشور سخت‌تر شده است و بسیاری از آنها به امکانات اولیه‌ای مثل برق و آب دسترسی ندارند.

سیاستمداران نپال در حال نوشتن یک قانون اساسی دموکراتیک جدید برای این کشور هستند، ولی تاکنون نتوانسته‌اند بر سر بسیاری از مسایل و محورهای مهم آن به توافق برسند.