رئیس جمهور برزیل به علت ذات الریه در بیمارستان بستری شد

دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل به علت ابتلا به ذات الریه در بیمارستان بستری شده است.

سخنگوی ریاست جمهوری برزیل گفت خانم روسف روز شنبه، چند روز پس از داشتن عوارض شدید آنفلوآنزا در بیمارستان بستری شد.

او دو روز گذشته را در بیمارستان سپری کرده است.

خانم روسف در سال 2009 به علت سرطان لنفاوی تحت درمان قرار گرفت.