'اصابت گلوله به سر بن لادن او را کشت'

به نقل از منابع آمریکایی گزارش شده است که با حمله نیروهای آمریکایی به مقر اسامه بن لادن در پاکستان، به دلیل مقاومت حاضران در محل، بین دو طرف درگیری روی داد که در جریان آن، اصابت گلوله به سر رهبر شبکه القاعده او را از پای در آورد.

براساس گزارش ها، در این عملیات چند نفر دیگر از حاضران در محل، از جمله یکی از پسران اسامه بن لادن، که از اعضای ارشد شبکه القاعده محسوب می شد نیز کشته شدند.

گفته شده است که برای تشخیص بن لادن، روش های شناسایی مبتنی بر آزمایش "دی ان ا" به کار رفته است.

به گفته ناظران، اگر رهبر شبکه القاعده زنده دستگیر می شد، شاید یک منبع اطلاعاتی مهم در اختیار آمریکاییان قرار می گرفت هر چند احتمالا در چنین صورتی، اعضای شبکه القاعده و گروه های وابسته به آن در نقاط مختلف جهان در تلاش برای رهایی او به عملیات گسترده تروریستی دست می زدند.