مهلت معرفی وزیر راه و ترابری به پایان رسید

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران اعلام کرد طبق قانون اساسی مهلت رئیس جمهور برای معرفی وزیر راه و ترابری به پایان رسیده است.

آقای لاریجانی در نشست علی روز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت و در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان درباره اداره وزارت راه و ترابری به وسیله سرپرست ضمن تاکید بر پایان مهلت قانونی از دولت خواست تا هرچه سریع تر وزیر راه و ترابری جدید را معرفی کند.

اسفند ماه سال گذشته حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری سابق توسط مجلس استیضاح شد. از آن زمان این وزارتخانه توسط سرپرست اداره می شود.

براساس اصل 135 قانون اساسی رئیس جمهور موظف است حداکثر 3 ماه پس از استیضاح یک وزیر گزینه جدید خود را برای تصدی پست وزارتخانه‌ای که با سرپرست اداره می‌شود معرفی کند.