"دولت برنامه ای برای گران شدن بنزین و گازوئیل ندارد"

صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام اینکه دولت برنامه ای برای گران شدن حامل های انرژی ندارد گفت که به صورت مشخص درباره بنزین و گازوئیل افزایش قیمتی در نظر گرفته نشده است.

آقای محصولی درباره روند اجرای هدفمند سازی یارانه ها در سال جدید گفت: "طرح هدفمندی یارانه ها به خوبی در حال اجراست و در قانون بودجه امسال هم که در حال تصویب است این طرح دیده شده و تداوم خواهد یافت."

وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین درباره گرانی نان گفت: "ما طبق مصوبه باید گندم را کیلویی ۳۶۰ تومان از کشاورز بخریم، در حالی که آن به قیمت ۲۵۰ توامان به صورت آرد شده به مصرف کننده می دهیم و اگر قیمت را متوازن نمی کردیم، با رانت خواری مواجه می شدیم."